Silim Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
1
Nisan
Silim Esnasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İ L İ M D E     K A R Ş I L A Ş I L A N     P R O B L E M L E R

 1. Mermerin/karonun üzerine uygulanan epoksi veya diğer dolgu malzemelerinin donmamış olması.

Donmamış olan epoksi, abrasivin yüzeyine yapışarak, aşındırma işlevini yerine getirememesine neden olur. Böylece mermerin/karonun yüzeyi silime hazırlanamadığı için silim hatalarına, matlıklara neden olur.

 • Elmas kalibratörlerin tane boyu ve/veya aşındırıcılık vasfının uygun olmaması. Kalibratörün gereğinden fazla eğik ve/veya balansının bozuk olması.

Tane boyu ve/veya aşındırıcılık vasfı uygun olmayan elmasların kullanılması, kalibre edilen mermerin/karonun yüzeyinin düz olmasını sağlayamadığı gibi, kalınlığı da istenilen seviyeye getiremez. Aynı mermerin/karonun kenarları arasındaki farklılıklara neden olur. Böylelikle perdahta silim yapılan mermerler/karolar arasında kalınlık farklılıklarına neden olur.

Kalibratörün gereğinden fazla eğik olması, kalibre edilen mermerlerin/karoların içbükey olmasına neden olur. Silim sonrasında taşın iç kısmı mat olurken, iki kenar hattının daha parlak olmasına neden olur.

Balansın fazla bozuk olması, mermerlerin/karoların istenilen kalınlıkta olmamasına neden olur ve aynı zamanda sarsılmadan dolayı mermerlerin/karoların kırılganlığını arttırır.

 • Yarmadan, esteden veya kalıptan çıkmış mermerlerin/karoların, alt ve üst yüzeylerinin düz olmaması, aynı zamanda yüzeylerinin içbükey veya dışbükey olması.

Mermerlerin/karoların iki kenarındaki kalınlık farkından dolayı, eğimli bir yüzeyde abrasivler yüzeyi homojen olarak aşındıramaz ve parlatamaz.

Alt kısmının düz olmamasından dolayı mermerler/karolar bantta dengeli bir pozisyonda durmaz, sürekli kenar ve köşelerinden hareket ederek abrasivlerin taş yüzeyinde homojen olarak silim yapmamasına neden olur.

 • Kalibratörden sonra uygun numara abrasivle başlanılmaması.

Örneğin, son kalibratörün 60/80 grain olması ve perdahta “gereksiz” yere 36 veya 46 numara abrasiv ile başlanılması sonucu ince numaralardan feragat edilmesi.

Ya da son kalibratörün 36/46 grain olması ve perdahta 80 numara ya da daha yüksek numaralı abrasivle başlanılması, mermer/karo yüzeyinin silime elverişli hale getirilememesine neden olur.

 • Kafalara fazla basınçla gelen suyun mermerleri/karoları yerinden kaldırması.

Aşırı basınçla gelen suyun mermerleri/karoları yerinden kaldırıp, abrasivlerin kırılmasına yüzeyinde derin çizikler oluşturmasına neden olarak silim hatalarına neden olur.

 • Bant yüzeyinin, aşınması, sıyrılması, taş parçalarının saplanmasıyla düzlüğünü kaybetmesi.

Bant yüzeyinin bölgesel olarak yırtılmasından, aşınmasından ve sıyrılmasından dolayı oluşan kısmi çukurlara kafaların uyguladığı kuvvetten dolayı, mermerlerin/karoların girerek, arka kısımlarının havaya kalkmasına neden olur. Bundan dolayı abrasivleri kırarak veya abrasivlerin yüzeyinde derin çizikler oluşturarak silim hatalarına neden olur.

 • Lamaların uygun açıklıkta olmaması ve/veya mermerlerin/karoların kalınlığından fazla olması.

Lamaların gereğinden fazla açık olduğu durumlarda, özellikle var/gel’ in sağa, sola hareketinde, mermerlerin/karoların da kafayla hareket ederek abrasivlerin taşın yüzeyinde gerektiği şekilde çalışmamasına ve bant üzerindeki mermerlerin/karoların lamalara çarparak kenarlarının kırılmasına neden olur.

Çok dar olduğu durumlarda da arka arkaya gelen mermerlerin/karoların arasında boşluklar oluşturarak abrasivlerin kırılmasına neden olur.

Mermerlerin/karoların lama kalınlığından düşük olması, abrasivlerin lamalara çarparak kırılmasına neden olur. Aynı zamanda bir hat şeklinde kenarlarda silinmemiş bölge kalır.

 • Abrasivlerin karolardan 5cm dışarı taşmaması.

Abrasivlerin mermerler/karolardan ortalama 5 cm dışarı taşması, abrasiv yüzeyinin temizlenmesini sağlar. 5 cm den fazla çıkarsa kenarlarda aşınma çiziklerine neden olur. Hiç çıkmaması durumunda da kenarlarda silim kalitesi düşer.

 • Abrasiv kafalarının balansının bozuk olması.

Mermerlerin/karoların yüzeyinde periyodik olarak sıralanan aşınma çizikleri veya derin çizikler oluşturarak dalgalanmalara neden olur.

 1. Abrasivlerin yuvalara oturmaması veya sabit olmaması.

Abrasivler, yuvada hareket ederek mermerlerin/karoların yüzeyinde gerektiği gibi çalışamaz ve/veya yuvadan çıkar, kırılır.

 1. Kafalara gelen suyun aşırı fazla veya eksik olması.

Kafalara gelen suyun aşırı fazla olması, abrasiv ile mermerler/karolar arasında yastık görevi görür ve abrasivin çalışmamasına neden olabilir. Cila takılan kafalara gelen aşırı su, parlaklığı düşürerek olması gerekenden daha mat görünmesine neden olur.

Eksik gelen su abrasivlerin yüzeyinin temizlenmesini sağlayamaz. Böylelikle istenilen seviyede aşınma ve parlaklık elde edilemez.

 1. Kafalara gelen suyun çamurlu ve/veya aşırı çökeltici kimyasalları kullanılmış olması.

Çamurlu gelen su nedeniyle abrasivin yüzeyi çamurlu kalır. Aşırı çökeltici kimyasalı kullanılması sonucu su daha kıvamlı (kolloidal) bir hal alır. Böylelikle istenilen seviyede aşınma ve parlaklık elde edilemez.

 1. Var/gelin uygun bir şekilde merkezlenmemesi.

Mermerlerin/karoların bir tarafında daha çok silim yapılmasına neden olarak, parlaklığın homojen olmamasına neden olur.

 1. Bant hızının, var/gel hızına uygun olmaması.

Mermerlerin/karoların veya plakaların yüzeyinde gölge diye tabir edilen aşınma çiziklerine neden olur.

 1. Abrasiv kafalarındaki yuvalarda eksik taş olması.

Kafanın balansının bozulmasına neden olabilir. Bu da mermerler/karolar yüzeyinde dalgalı çiziklere neden olur.

 1. Bir kafadaki abrasivlerin silim esnasında aynı zamanda aşınmamaları.

Abrasivlerin farklı sertliklerde olmasından kaynaklanır. Kafadaki daha yumuşak olan abrasivlerin iş görmemesine, sert olanlarında mermerleri/karoları yıpratıp eliptik aşınma çizgilerine neden olur.

 1. Sıralamanın, uygun bir şekilde yapılmamış olması.

İstenilen seviyede silim kalitesi ve parlaklık elde edilemez.

 1. Kafaya yeni takılan abrasiv takımının açılmamış olması.

Abrasiv yüzeylerinin açılmamasından dolayı aşındırıcılık görevini yapamaz ve mermerlerin/karoların yüzeyi üzerinde dağınık çiziklere neden olur.

 1. Kafa basınçlarının uygun seviyede olmaması.

Aşırı düşük basınçla abrasivler görevini yerine getiremez ve mermerlerin/karoların yüzeyini silime hazırlayamazlar. Aynı zamanda verilen düşük basınç ile silim kalitesi ve parlaklık istenilen seviyeye çekilemez.

Yüksek basınç verildiği takdirde, mermerler/karolar gereğinden fazla aşındırılır ve kalınlığı istenilen seviyeden daha düşük olur. Abrasivler kısa sürede biter ve mermer/karo yüzeyinde yanıklar oluşur.

 • Cila kafası ile ondan önce gelen kafa arasında kauçuk/lastik tane tutucu bantın olmaması.

Olmaması durumunda önceki kafalardan, mermerin/karonun üzerinde gelen mikro taneler cila taşları ile mermer/karo arasına girerek yüzeyde ince çiziklere neden olur.

 • Cilaya hazırlık olarak, mermer/karo yüzeyinin yeterli seviyede ısıtılamaması.

Mermerin/karonun yüzeyi yeterli seviyede ısıtılamaması durumunda, cilalar %100 olarak görevlerini yerine getiremez ve parlaklık göreceli olarak düşük kalır.